Elektros tinklų eksplotavimas

- Elektros linijų (OL, OLI, OKL, KL) 0,4 – 400 kV įtampos eksploatavimas
- Elektros skirstyklų  ir pastočių iki 110 kV eksploatavimas
- Gatvių apšvietimo tinklų eksploatavimas

  Susisiekite