Elektros tinklų statyba

- Elektros linijų (OL, OLI, OKL, KL) iki 35 kV įtampos statyba ir rekonstravimas
- Elektros skirstyklų  ir pastočių iki 35 kV įtampos statyba ir rekonstravimas
- Elektros tinklo iki 400 kV įtampos statybinės dalies remonto darbai
- Gatvių apšvietimo tinklų statyba ir rekonstravimas
- 0,4 – 330 kV įtampos oro linijų trasų valymas
- Elektros įvadų ir atvadų įrengimas

  Susisiekite